Notesamling gitt som gave

Skrevet av Anders Olav Hægeland søndag 07. juni 2009 10:11
Deler av den store notesamlingen etter Hægeland er gitt i gave til Universitetsbiblioteket i Agder. Heftene som ble gitt består av orkesterpartitur, lommepartitur, en del klavernoter og noe kammermusikk. Disse vil på sikt bli registrert. En liste over notene vil bli gjort tilgengelig slik at det blir mulig å finne noe av den musikken Hægeland benyttet i sitt virke som komponist.
 

Noter og arbeider til Statsarkivet

Skrevet av Anders Olav Hægeland søndag 18. januar 2009 21:15
Vi vil i nær fremtid komme til å deponere noter og arbeider etter Hægeland til Statsarkivet Kristiansand. Materialet vil være offentlig tilgjengelig hos Statsarkivet. Noter beskyttet av opphavsrett vil kun kunne kopieres til promoteringsformål.
   

Opus og verksliste oppdatert

Skrevet av Anders Olav Hægeland søndag 04. januar 2009 14:38
Opus og verksliste er oppdatert. Dette som et første ledd i å bedre tilgangen på hans komposisjoner.