Notemateriale og kunstnerisk arbeid til Statsarkivet

Noter og kunstnerisk arbeid etter Hægeland er deponert til Statsarkivet i Kristiansand. Dette materialet er offentlig tilgjengelig og noter beskyttet av opphavsrett kan kopieres til promoteringsformål.