Notesamling gitt som gaver

Deler av notesamlingen etter Hægeland ble gitt som gave til Universitetsbiblioteket i Agder og til domkirken i Kristiansand. Heftene som ble gitt består av orgelnoter, orkesterpartitur, lommepartitur, en del klavernoter og noe kammermusikk. Disse vil på sikt bli registrert. En liste over notene skal være mulig å få tilgjengelig om noen ønsker å se hvilken musikk Hægeland benyttet i sitt virke og som inspirasjon.